Fond VUAN* VAN* (mil.) Nr. inv.
ZA 9.9669 4.56 32
ZM 11.2307 1.55 31
ZO 11.7566 2.07 30
* RON

Curs valutar 14.08.2018 - 15.08.2018
EUR 4.6590 4.6590
USD 4.0854 4.0854
GBP 5.2228 5.2228

Contact

Tel: +4021 539 66 10

Fax: +4021 539 66 12

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului


Sanctiuni internationale


Fondul de compensare al investitorilor


In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu Regulamentul CNVM nr. 8/2004, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 3/2006, s-a infiintat Fondul de Compensare al Investitorilor. 

Fondul are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite.

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit, membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de  prestare de servicii de investitii financiare.

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 EURO. Până la 31.12.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează:

 a) 31.12.2009: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual;

 b) 31.12.2010: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual;

 c) 31.12.2011: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual.

 d)  31.12.2012: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.

Echivalentul in lei al plafonului de compensare se calculeaza la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data constatarii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Compensaţia acordată în limita plafonului prevăzut  mai sus se va aplica totalului creanţelor investitorului asupra aceluiaşi membru al Fondului, indiferent de numărul de conturi deschise, de moneda în care a fost efectuată investiţia sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.

                ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI SA contribuie la Fondul  de Compensare a Investitorilor.

FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.


B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 12, cam. 10, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti,
Tel: 40-21-315 73 48; Fax: 40-21-315 73 40
Banca: Banca Transilvania -Sucursala Lipscani
Cod IBAN: RO82 BTRL 0410 1202 6286 61xx
CUI: 18005590
e-mail: [email protected]
www.fond-fci.ro