Fond VUAN* VAN* (mil.) Nr. inv.
ZA 9.9669 4.56 32
ZM 11.2307 1.55 31
ZO 11.7566 2.07 30
* RON

Curs valutar 14.08.2018 - 15.08.2018
EUR 4.6590 4.6590
USD 4.0854 4.0854
GBP 5.2228 5.2228

Contact

Tel: +4021 539 66 10

Fax: +4021 539 66 12

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului


Sanctiuni internationale


Despre Zepter Invest » Profilul Companiei


             UBA United Business Activities Holding AG, societate comercială din Confederaţia Elveţiană, cu sediul în Elvetia, Home Art & Sales Services AG, societate comercială din Confederaţia Elveţiană, cu sediul în Elvetia si SC ZEPTER Internaţional România Import Export SRL, societate comercială română, cu sediul social în Romania in calitate de acţionari au hotărât să înfiinţeze ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI SA în conformitate cu termenii şi condiţiile legale.                                                       
           ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI SA a fost infiintata la data de 06.06.2007, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 1660/11.09.2007, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10794/2007, cod unic de inregistrare 21862157, nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M. PJR05SAIR/400022, din data de 11.09.2007, cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Iulia, Nr. 2, Bl. I1, Sc. B, Et. 2, Ap. 19, sector 3, avand o durata de functionare nelimitata, cu un capital social subscris si varsat de 3.235.200 RON, constituita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Codului Civil Roman si Codului Comercial, precum si cu dispozitiile OUG nr. 32/2012, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 si reglementarilor in vigoare referitoare la activitatea de administrare a investitiilor.

Decizie CNVM autorizare SAI

ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI SA desfasoara urmatoarele servicii financiare autorizate de CNVM:

  • servicii principale:

a) administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), autorizate de CNVM;

b) administrarea altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), inregistrate la CNVM;

c) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, asa cum sint definite in Legea 297/2004 privind piata de capital;

  • servicii conexe: consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin (1) pct. 11, din Legea 297/2004 privind piata de capital;

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puţin la:

a)  administrarea investiţiilor;
b) desfăşurarea de activităţi privind:

              1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cercetarea de piaţă;

3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformităţii cu reglementările in vigoare;

5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;

6. distribuţia veniturilor;

7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;

8. ţinerea evidenţelor;

c) marketing şi distribuţie.

ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI SA administreaza in prezent 3 fonduri deschise de investitii. Fondurile deschise de investitii fac parte din categoria Organismelor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, care atrag in mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua si care se supune  regulilor de prudentialitate si conduita cuprinse in OUG nr. 32/201, Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, precum si in celelalte reglementari legale in vigoare aplicabile.

Fondurile administrate de ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. sunt :

1. FDI ZEPTER EQUITY(fost FDI ZEPTER ACTIUNI), autorizat de C.V.N.M. prin Decizia nr.2619/18.12.2007 si inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400046, orientat catre investitii in actiuni;

2. FDI ZEPTER DEFENSIVE(fost FDI ZEPTER OBLIGATIUNI), autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2617/18.12.2007 si inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400044, orientat catre investitii in obligatiuni;

3. FDI ZEPTER MIXT, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2618/18.12.2007 si inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400045, orientat catre investitii in actiuni  si obligatiuni.

Depozitarul acestor trei fonduri este BANCA COMERCIALA ROMANA SA.,  societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Bld Regina Elisabeta nr.5, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/90/ 23.01.1991, cod unic de inregistrare R361757, institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei inscrisa in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, avizata in calitate de depozitar de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Procedura privind transmiterea ordinelor - 2015

 Politica privind conflictul de interese

Bilant si cont de profit si pierdere SAI Zepter SA 31.12.2008

Bilant si cont de profit si pierdere SAI Zepter SA 31.12.2009

Bilant si cont de profit si pierdere SAI Zepter SA 31.12.2010

Decizia CNVM nr. 481/24.05.2011 - schimbare sediu social SAI

Impozitul pe Venit - extras din Cod fiscal conform OUG Nr. 58/29.06.2010